Kontakty

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Sławie

Sekretariat 068 3558310 umsekretariat@slawa.pl
FAX 068 3558313
Rada Miejska 068 3558316 biuro_rady@slawa.pl
Urząd Stanu Cywilnego 068 3558317
Straż Miejska 068 3558322
068 3558358
straz-miejska@slawa.pl
Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy
tel./fax
068 3558323
068 3558324
068 3558326

slawa@slawa.pl
rlp@slawa.pl
fundusze@slawa.pl
Stanowisko d/s Profilaktyki Alkoholowej 068 3558331
Ref. Techniczno-Inwestycyjny i Architektury 068 3558341
068 3558350
068 3558351
przetargi@slawa.pl
Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska 068 3558342
068 3558343
068 3558348
068 3558349
ros@slawa.pl
ros2@slawa.pl
Ref. Spraw Obywatelskich 068 3558344
068 3558345
068 3558347

Ref. Organizacyjny 068 3558318
068 3558319
op-um@slawa.pl
Ref. Finansowy - oświata 068 3558321
068 3558328
068 3558329
oswiata@slawa.pl
Ref. Finansowy 068 3558332
068 3558334
068 3558335
068 3558336

Ref. Finansowy - podatki 068 3558337
068 3558338
podatki@slawa.pl
Informatyk 068 3558320 admin_ug@slawa.pl
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 068 3558369
Obrona Cywilna, Obronność, Zarządzanie Kryzysowe
068 3558369
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 068 3558361